Leyla Demir

Mavi Derya

Yayınları

Biyokimya

ÜNİTE III: KANDA YAPILAN ANALİZLER

Kan ve kanın Klinik Önemi

Kanda Yapılan Analizler

Kanın Alınması ve Saklanması

Antikoagülan Maddeler

Kan ve Kan Ürünleri

Kanda Yapılan Biyokimyasal Analizler

Kanda Glikoz Analizi ve Klinik Önemi

Kanda Protein Analizi ve Klinik Önemi

Arka Azot Maddeleri  (NPN) Analizi ve Klinik Önemi

Böbrek Fonksiyon Testleri ve Klinik Önemi

Kanda Bilirubin Analizleri ve Klinik Önemi

Kanda Lipit Analizleri ve Klinik Önemi

Kanda Enzim Analizleri ve Klinik Önemi

Kanda Elektrolitlerin Analizi ve Klinik Önemi

Kan Gazları ve Ph’nın Önemi

Kanda Hormon Tetkikleri ve Klinik Önemi

Kanda Tümör Markırları Analizi ve Klinik Önemi

Kanda Yapılan Hematolojik Analizler

Kan Hücreleri Sayımı (HEMOGRAM=CBC) ve Klinik Önemi

Eritrosit Sayımı

Hemoglobin

Hemotokrit

Eritrosit İndeksleri

Lökosit Sayımı

Trombosit Sayımı

Kan Grupları Tayini ve Klinik Önemi

Rh Tayini ve Klinik Önemi

Sedimantasyon Hızı Ölçümü ve Klinik Önemi

Kanama,  Pıhtılaşma Zamanı Ölçümleri ve Klinik Önemi

Protrombin Zamanı Ölçümü ve Klinik Önemi

Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (APTT) ve Klinik Önemi


ÜNİTE IV: DİĞER BİYOLOJİK MATERYALLERİN ANALİZİ

Beyin Omurilik Sıvısı Analizleri ve Klinik Önemi

Transuda ve Eksuda Sıvıların Analiz ve Klinik Önemi

Perikard Sıvıları Analizi

Plevra Sıvıları Analizi

Periton Sıvıları Analizi

Mide Suyu Analizleri ve Klinik Önemi

Duodenum Sıvısı Analizleri ve Klinik Önemi

Eklem Sıvısı Analizleri ve Klinik Önemi

Balgam Analizleri ve Klinik Önemi

Kusmuk Analizleri ve Klinik Önemi

İltihap Örnekleri Analizleri ve Klinik Önemi

Ürogenital Sıvı Analizleri ve Klinik Önemi

Gaita Analizleri ve Klinik Önemi

Fiziksel Analiz

Kimyasal Analiz

Mikroskobik Analiz