Leyla Demir

Mavi Derya

Yayınları

Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi

 

ÜNİTE LL: HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Meslek Tanımı ve Kriterleri

Hemşirelik Değerleri

Hemşirelik Felsefesi

Hemşirelikte Yaklaşımlar

Hemşire Eğitiminin Gelişimi, Bugünkü Durumu

Hemşirelik Eğitiminin Amaçları,

Görev ve Yetki Alanları,

Hemşirelikle İlgili Yasa-Tüzük-Yönetmelik-Yönerge-Talimatnameler

Mesleğin Özellikleri

Yasal Yükümlülüğün Bozulduğu Durumlar,

Hemşirelik Mesleğinin Sorunları ve Çözüm Yolları

 

ÜNİTE III: İNSAN HAKLARI VE HASTA HAKLARI

İnsan Hakları Bildirgesi

Alma-Ata Bildirgesi

Dünya Sağlık Örgütünün 21.yy. Herkes İçin Sağlık Bildirgesi

Yasal ve etik yönleri ile sağlık ve hasta hakları

Türkiye’de Hasta Hakları

Hasta Hakları Yönetmeliği

Sağlıkla İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 

ÜNİTE IV: ETİK KAVRAMLAR VE ETİK İLKELER

Tıp Etiği ve İlkeleri

Mahremiyet

Otonomi (Özerklik)

Yarar-Zarar

Dürüstlük

Eşitlik - Hakkaniyet

Bilgilendirilme

Hemşirelikte Etik

Etik Sorunlar ve Etik Karar Verme

Doku ve Organ Transplantasyonu

Abortus veya Kürtaj

Doğum Kontrolü

Yapay Döllenme

Tüp Bebek

Ampütasyon

Hibernasyon

Ötenazi

Ölüm ve Otopsi

Etik Kurullar

Sağlık Mesleği Mensupları ile İlgili Suç Tanımları

 

ÜNİTE V :EKİP ÇALIŞMASI

Meslekler Arası İşbirliği

Ekip Çalışmasının Önemi ve Özellikleri

Sağlık Ekibinin Amacı ve Özellikleri

Sağlık Ekibi Üyeleri

Ekip Çalışması İçin Gerekli Koşullar

Sağlık Çalışanlarının Hakları