Leyla Demir

Mavi Derya

Yayınları

Meslek Esasları ve Tekniği 10

Basınç Yaraları (Dekübütüs Ülserleri )

Basınç Yaralarının Nedenleri

Basınç Yarası Oluşmasında Risk Faktörleri

Basınç Bölgeleri

Basınç Yaralarının Oluşumu ve Evreleri

Basınç Yaralarının Önlenmesi

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları

Basınç Yaralarının Tedavisi ve Hemşirelik Bakımı

Yara Tedavisi ve Kapatma Yöntemleri

Negatif Basınç Tedavisi ( Vaccum –Assisted Closure VAC)

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri

Yara Kapatmada Geçici Örtüler

Yara İyileşmesinde Destek Sağlayan Yöntemler

 

ÜNİTE  II: PANSUMANLAR

Pansuman ve Pansuman Yapmanın Amaçları

Pansuman Çeşitleri

Pansumanda Kullanılan Araç ve Gereçler

Pansumanda Kullanılan Dezenfektan ve Antiseptikler

Pansuman Yapmada Genel Kurallar

Pansuman Yapma Tekniği

Kirli Pansuman Malzemelerinin İmhası

 

UNITE III: SARGILAR VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ                      

Sargı ve Amaçları 

Sargı Çeşitleri

Şekillerine Göre Sargılar ve Tekniği

Hazırlanışlarına Göre Sargılar ve Tekniği

 

ÜNİTE IV:  İLAÇ UYGULAMALARI

İlaçlar Hakkında Genel Bilgi

İlaç ve Etkileri

İlaç İstemleri

İlaç Hazırlamada Hemşirenin Sorumlulukları

İlaçlarda Ölçü Birimleri ve İlaç Dozlarının Hesaplanması

İlaçları Hazırlama ve Güvenlik

İlaç Kartı

İlaçların Saklanması

Akıllı İlaç Kullanımı  

İlaç Uygulama Yolları

Oral Yolla İlaç Uygulama Tekniği

İnhalasyon Yoluyla İlaç Uygulama Tekniği

Rektum ve Vajinaya İlaç Uygulama Tekniği

Deri Yoluyla İlaç Uygulama Tekniği

Kulağa İlaç Uygulama Tekniği

Buruna İlaç Uygulama Tekniği

Göze İlaç Uygulama Tekniği

 Parenteral Yolla İlaç Uygulama

Parenteral Yol İle İlaç Uygulamada Kullanılan Malzemeler

Ampul ve Flakon Biçimindeki İlaçların Hazırlanması

Parenteral Uygulamalarında Dikkat Edilecek Noktalar

Parenteral Yolla İlaç Uygulama Teknikleri

 Deri İçi ( İntradermal) Enjeksiyon Tekniği

Cilt Altı ( Subkutan ) Enjeksiyon Tekniği

Kas İçi ( İntramüsküler) Enjeksiyon Tekniği

Damar İçi ( İntravenöz)  Enjeksiyon ve İlaç UygulamaTekniği

 Kan Alma

Venöz Kan Alma Tekniği

Arteriyel Kan Alma

Kapiller Kan Alma Tekniği

İntravenöz  ( IV) Sıvı Uygulaması

İntravenöz Sıvı Tedavisinin Amacı ve Uygulandığı Durumlar

İntravenöz Sıvı Tedavisinde Kullanılan Solüsyon Tipleri

İntravenöz Sıvı Tedavisi Uygulama Tekniği

İntravenöz Sıvı Akış Hızının Hesaplanması ve Sıvı Takibi

 İnfüzyon Hızını Etkileyen Faktörler

İnfüzyon Solüsyonun ve Setinin Değiştirilmesi

İntravenöz Sıvı Tedavisinde Görülebilecek Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı

Kateter ve Kanülü olan hastada hemşirelik bakımı

Bebek ve Çocuklarda Parenteral İlaç Uygulama Farklılıkları

Yanlış İlaç Uygulamada Alınacak Güvenlik Önlemleri ve Kazaların Rapor Edilmesi

Total Parenteral Beslenme ( Hiper Elimantasyon)  ve Yöntemleri

6.1. Total Parenteral Beslenme Endikasyonları

6.2. Total Parenteral Beslenme Kateterinin Uygulanması

6.3. Total Parenteral Beslenme Solüsyonu ve Komplikayonları

6.4. Total Parenteral Beslenmede Hemşirelik Bakımı

 

ÜNİTE  V: KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU

Tam Kan ve Kan Ürünleri

Kanın Temin Edildiği Yerler

Donör ve Donörün Özellikleri

Donör Seçimi

Kan Bağışında Bulunmayacak Kişiler

Transfüzyonda Kan Grubu ve  ‘’Cross Match ‘’ Testi Uygulaması

Kanın Saklanması

Tam Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Tam Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonun Amacı

Tam Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonun Endikasyonları

Tam Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Tekniği

Gelişebilecek Komplikasyonlar ve Hemşirelik Girişimleri  

Tam Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonunda Dikkat Edilecek Noktalar

Kan Transfüzyonunda Tutulması Gereken Kayıtlar

Kullanılan Araç ve Gereçlerin Temizliği ve İmhası

 

ÜNİTE VI: OKSİJEN ( O2 )  TEDAVİSİ

Oksijen Tedavisi ve Amacı

Oksijen Tedavisinin Endikasyonları

Oksijen Tedavisinde Dikkat Edilecek Noktalar

Oksijen Kaynağı ve Ekipmanları

Oksijen Uygulama Yöntemleri

Uzun Süreli Oksijen Tedavisi

Hiberbarik Oksijen Tedavisi

Oksijen Uygulama Tekniği

Oksijen Tedavisinin Komplikasyonları

Respiratör ( Mekanik Ventilasyon)

 

ÜNİTE VII: MESANE KATETERİZASYONU

Mesane Kateterizasyonu ve Uygulama Amaçları

Mesane Kateterizasyonunda Kullanılan Araç ve Gereçler

Mesane Kateterizasyonu Çeşitleri

Geçici Mesane Kateterizasyonu Uygulama Tekniği ve Hemşirelik Bakımı

Kalıcı Mesane Kateterizasyonu Uygulama Tekniği ve Hemşirelik Bakımı

Suprapubik Kateterizasyon, Uygulama Tekniği ve Hemşirelik Bakımı

Kondom Katater,  Uygulama Tekniği ve Hemşirelik Bakımı

Mesane Kateterizasyonu Komplikasyonları

 

ÜNİTE  VIII: LAVAJ VE GAVAJ UYGULAMALARI

Nazogastrik Tüp Uygulaması

Nazogastrik Tüp Uygulama Amaçları

Sonda Çeşitleri

Nazogastrik Tüp Kontrendikasyonları

Nazogastrik Tüp Uygulama Tekniği

Nazogastrik Sondanın Çıkarılması

Nazogastrik Sonda Komplikasyonları

Mide Lavajı

Mide Lavajının Yapıldığı Durumlar

Mide Lavajı Uygulama Tekniği

Mesane Lavajı

Mesane Lavajının Yapıldığı Durumlar

Mesane Lavajı Uygulama Tekniği

Kulak Lavajı

Kulak Lavajının Yapıldığı Durumlar

Kulak Lavajı Uygulama Tekniği

Burun Lavajı

Burun Lavajının Yapıldığı Durumlar

Burun Lavajı Uygulama Tekniği

Ağız ve Boğaz Lavajı

Ağız ve Boğaz Lavajının Yapıldığı Durumlar

Ağız ve Boğaz Lavajı Uygulama Tekniği

Göz Lavajı

Göz Lavajının Yapıldığı Durumlar

Göz Lavajı Uygulama Tekniği

Enteral Beslenme (Gavaj)

Enteral Beslenmenin Uygulandığı Durumlar

Enteral Beslenme Tekniği

Enteral Beslenmenin Komplikasyonları

Oral Yolla Enteral Beslenme ve Hemşirelik Bakımı

Gastrostomi Yoluyla Beslenme ve Hemşirelik Bakımı

Jejunostomi Yolu İle Beslenme ve Hemşirelik Bakımı