Leyla Demir

Mavi Derya

Yayınları

Yayınlarımız

Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Bakımı 1. Cilt

COCUK1KAPAKÜNİTELER:

ÜNİTE I- TÜRKİYE'DE ÇOCUK GELİŞİMİ

Dünyada ve Türkiye'de Çocuk ve Demografik Önemi

Türkiye'de Çocuk Mortalitesine Neden Olan Faktörler

Türkiye'de Çocuk Nüfusunu Etkileyen Faktörler

Sosyo- Ekonomik Durum

 Kültürel

Yerleşim

Diğer Faktörler

Çocukların Sağlıklarının Korunması İçin Yapılan Uygulamalar

Devamını oku...

Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Bakımı 2. Cilt

COCUK2_KAPAK

ÜNİTELER:

ÜNİTE I- KARDİYO VASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Genetik ve Konjenital Hastalıkların Etiyolojisi ve İnsidansı

Konjenital Kalp Hastalıkları

 Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları

Fallot Tetralojisi

Büyük Damar Transpozisyonu

Triküspid Atrezisi 

Turunkus Arteriozis

Asiyonatik Konjenital Kalp Hastalıkları

Patent Ductus Arteriyozis (PDA)

Devamını oku...

Farmakoloji

ÜNİTELER:

ÜNİTE I: FARMAKOLOJİYE GİRİŞ

Farmakoloji ve İlaçlarla İlgili Temel Kavramlar

Farmakoloji Bilimi

Farmakolojinin Bölümleri

İlaç

İlaçlarla Tedavi

İlaçların Sınıflandırılması ve Adlandırılması

İlaç Kaynakları

İlaçların Farmasötik Şekilleri

Devamını oku...

Kadın Sağlığı, Hastalıkları ve Bakımı

KADIN_SAGLIGI_KAPAKweb

ÜNİTELER: 

ÜNITE I- KADIN SAĞLIĞINA GİRİŞ

Kadın ve Ana Sağlığının Önemi

Kadın Sağlığını Etkileyen Faktörler ve Alınacak Önlemler

Aşırı Doğurganlık

Eğitim Düzeyi

Annenin Doğumdaki Yaşı

Çocuk Sayısı

Beslenme Durumu

Kadın ve Ana Sağlığı İle İlgili Ölçütler

Devamını oku...

Meslek Esasları ve Tekniği 10

MESLEK_ESASLARI_KAPAKÜNİTELER:

ÜNITE  I: YARA VE YARA BAKIMI

Yara ve fizyopatolojisi

Yara Çeşitleri

Yaranın İyileşme Evreleri

 Yara Bakımı ve Önemi

 Yara Bakımında Temel İlkeler

 Yara İyileşmesini Geciktiren Etkenler

 Yara Bakımında Kullanılan Malzemeler ve Hazırlığı

 Yara Bakımı Sonrası Atıkların Dekontaminasyonu ve Önemi

Devamını oku...

Meslek Esasları ve Tekniği 11

ÜNİTELER:

ÜNİTE I: TEŞHİS VE TEDAVİDE KULLANILAN CİHAZLARIN TANITIMI, KULLANIMI VE BAKIMI

Monitör

Monitör Cihazının Klinikte Kullanım Alanı

Monitör Cihazının Genel Özellikleri ve Temizliği

Elektrokardiyografi (EKG)

EKG Cihazının Özellikleri

EKG’ nin Klinikte Kullanım Alanı

EKG Çekme İşlemi

Eforlu EKG ( Treadmill- Stres Testi)

Devamını oku...

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri

RUH_SAGLIGI_KAPAKÜNİTELER:

ÜNİTE I: RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARINA GİRİŞ

Ruh Sağlığı, Temel İlke ve Kavramları

Yirmibirinci Yüzyılda Psikiyatri

Ruhsal Yönden Sağlıklı Bireylerin Özellikleri

Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörler

Psikiyatrik Bozukluklarda Tanı ve Sınıflandırma

Ruh Sağlığı Hizmetleri

Devamını oku...

Bulaşıcı Hastalıklar ve Bakımı

bulasicikapakÜNİTELER:

ÜNİTE I- BULAŞICI HASTALIKLARA YOL AÇAN ETMENLER

Enfeksiyon

Enfeksiyonun Tanımı

Enfeksiyon Zinciri

Enfeksiyon Etkenlerinin Sınıflandırılması

Bakteriler

Virüsler

Mantarlar

Parazitler

Artropotlar

Riketsiyalar

Devamını oku...

Dahiliye Hastalıkları ve Bakımı

dahiliyekapakÜNİTELER:

ÜNİTE I- HASTANIN İHTİYAÇLARI

İç Hastalıkları Kliniğinde Yatan Hastaların Temel Gereksinimleri

İç hastalıkları hemşireliğinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Ağrı ve Ağrılı Hastada Hemşirelik Yaklaşımları

Ağrının Algılanması ve Fizyolojisi

Ağrıyı Etkileyen Faktörler

 Ağrının Sınıflandırılması

Ağrıya Karşı Organizmanın Reaksiyonları

 Ağrının Değerlendirilmesi

Ağrının Tedavisinde Hemşirelik Yaklaşımları

Devamını oku...

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim

ÜNİTELER:

ÜNİTE I: SAĞLIK KURUMLARI VE PERSONEL YÖNETİMİ

Yönetim ve Fonksiyonları

Yönetim

Yönetimin fonksiyonları

Planlama

Örgütlenme (Organizasyon,  teşkilatlanma)

Yöneltme ve Etkileme (Emretme)

Koordinasyon

Denetim (Kontrol)

Devamını oku...

Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi

ÜNİTELER

ÜNİTE I: DEONTOLOJİ

Deontolojinin Tarihsel Gelişimi

Dünyada Hemşireliğin Gelişimi,

Türkiye’de Hemşireliğin Gelişimi,

Florence Nıghtingale ve Hemşireliğe Etkisi

Ulusal Ve Uluslararası Hemşirelik ve Sağlık Kuruluşları

Ünlü Hekimler

Ebu Bekir Razi

Ebu Nasri Farabi

İbn-İ Sina ve Diğerleri

Hipokrat

Devamını oku...

Anatomi ve Fizyoloji

ÜNİTELER :

ÜNİTE I: ANATOMİ VE FİZYOLOJİYE GİRİŞ   

Anatomi ve Fizyolojiyle İlgili Kavramlar ve Tarihçesi

 Tıbbî Terimleri Meydana Getiren Temel Öğeler

 Anatominin Bölümleri

Makroskobik Anatomi

Mikroskobik Anatomi

Gelişim Anatomisi (Developmental Anatomy)

Patolojik Anatomi

Fonksiyonel Anatomi

Radyolojik Anatomi

Karşılaştırmalı (Comparativ) Anatomi

Vücudun Bölümleri, Anatomik Düzlemler, Eksenler ve Yönler

Vücudun Bölümleri

Vücut Boşlukları (Anatomik Cavity)

Devamını oku...

Biyokimya

ÜNİTELER

ÜNİTE I: BİYOKİMYAYA GİRİŞ

Biyokimya İle İlgili Temel Kavramlar

Klinik Biyokimya ve Önemi

Biyolojik Materyaller

Biyolojik Materyallerin Laboratuvara Gönderilmesi 

Biyolojik Materyallerin Saklanması

Biyolojik Materyallerin Analize Hazırlanması

Biyokimyasal Analizler

Biyolojik Materyal Alınması ve Laboratuvara Gönderilmesinde Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları

Hemşirenin Kişisel Güvenlik Önlemlerini Alması

Materyalin korunması

Çevrenin korunması
 

ÜNİTE II: İDRARDA YAPILAN ANALİZLER VE KLİNİK ÖNEMİ

İdrarın Klinik Önemi

İdrar Numunesinin Toplanması

İdrar Analizleri

Fiziksel Analiz

Kimyasal Analiz

3.2.1. İdrarda Kimyasal Analizi Yapılan Parametreler ve Klinik Önemi

Mikroskobik Analiz

Devamını oku...

Epidemiyoloji ve Biyoistatistik

ÜNİTELER

ÜNİTE I: EPİDEMİYOLOJİYE GİRİŞ

Epidemiyoloji ile İlgili Kavramlar

Epidemiyolojinin Önemi

Epidemiyolojinin Amaçları

Epidemiyolojinin Kullanım Alanları

Toplumun Sağlık Düzeyinin Belirlenmesi

Toplumun Sağlık Düzeyinin Zamanla Değişiminin İncelenmesi

Toplumun Sağlık Sorunlarının Tespit Edilmesi

Hastalıkların Doğal Seyrinin İncelenmesi

Hastalık Nedenlerinin Ortaya Çıkarılması

Hastalıklardan Korunma Yollarının Tespiti

Tedavi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Sağlık Hizmetlerinin Planlanması ve Değerlendirilmesi

Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi

Hastalıkların Sınıflandırılması

Devamını oku...

Mesleki Gelişim Modülleri