Leyla Demir

Leyla Demir

Yayınları

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ

Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı

Su- sodyum Dengesizlikleri

Potasyum Dengesizlikleri

Kalsiyum Dengesizlikleri

Magnezyum Dengesizlikleri

Klor Dengesizlikleri

Asit-baz dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı

Hidrojen iyonu dengesizlikleri

Asidoz

Alkaloz

 

ÜNİTE Ill- ŞOK VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Şokun Fizyopatolojisi ve Evreleri

Şokun Sınıflandırılması

Hipovolemik Şok ve Hemşirelik Bakımı

Kardiojenik Şok ve Hemşirelik Bakımı 

Nörojenik Şok ve Hemşirelik Bakımı

Vazojenik Şok ve Hemşirelik Bakımı 

Toksik Şok

Anaflaktik Şok
 

ÜNİTE IV- KARDİO-VASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI

Kardiovasküler Hastalıklarda Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirelik Bakımı

Kardiovasküler Sistem Hastalıklarında Genel Belirtiler

Kalp Ritim Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı

Kalp Yetmezliği

Sağ Kalp Yetmezliği

Sol Kalp Yetmezliği

Konjestif Kalp Yetmezliği

Kalp Dokusunu Etkileyen Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı

Romatoid Fever

Endokardit

Myokardit

Perikardit

Kalp Kapak Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Mitral Stenozu (Mitral Darlığı)

Mitral Yetmezliği

Triküspit Stenozu (Triküspit Darlığı)

Triküspit Yetmezliği

Aort Yetmezliği

Koroner Damar Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Koroner Skleroz

Anjina Pektoris

Miyokart İnfarktüsü

Akciğer Ödemi ve Hemşirelik Bakımı

Korpulmonale ve Hemşirelik Bakımı

Hipertansiyon ve Hemşirelik Bakımı

Periferik Damar Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Arterioskleroz

Burger Hastalığı

Raynaud Hastalığı

Varisler

Tromboflebit

Flebotromboz

Endarterit

Kardiak Arrest ve Kardiopulmoner Resusitasyon

Kalp ve Damar Hastalıklarından Korunma
 

ÜNİTE V: KAN HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Kan Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirelik Bakımı

Kan Hastalıklarında Genel Belirtiler

Anemiler ve Hemşirelik Bakımı

Demir Eksikliği Anemisi

Hemolitik Anemi

Pernisiyöz Anemi

Aplastik Anemi

Sickle Cell Anemi(Orak Hücreli Anemi)

Talesemi (Akdeniz Anemisi)

Pıhtılaşma Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı

Hemofili

İdiopatik Trombositopenik Purpura (İTP)

Lösemi ve Hemşirelik Bakımı

Akut Myeloid Lösemi (AML)

Kronik Myelositik Lösemi (KML)

Akut Lenfositik Lösemi (ALL)

Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)

Lenfoit Doku Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Hodgkin Lenfoma

Hodgkin Dışı Lenfoma (Non-Hodgkin Lenfoma, NHL)
 

ÜNİTE VI- SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI

Solunum Sistemi Hastalıklarında kullanılan tanı Yöntemleri ve hemşirelik bakımı

Solunum Sistemi Hastalıklarında Genel Belirtiler

Üst Solunum Yolu Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Farenjit

Tonsillit

Rinit

Larenjit

Anjin

Bronş Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Bronşit

Bronşektazi

Bronşiyolit

Astım Bronşiyolit

Akciğer Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Pnömoni

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)

Atelektazi

Pulmoner Ödem

Akciğer Apsesi

Akciğer Embolisi ve İnfarktüsü

Akciğer Tüberkülozu

Plevra Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Ampiyem

Plörezi
 

ÜNİTE VII- SİNDİRİM SİSTEMİ SİSTEM HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI 

Sindirim Sistemi Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirelik bakımı

Sindirim Sistemi Hastalıklarında Genel Belirtiler

Ağız, Diş Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Gingivit

Monoliazis

Özofagus Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Akalazya

Kalazya

Gastro Özofagial Reflü

Peptik Özofajitler

Mide ve Duedonum Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

 Gastrit

 Mide Ülseri

Duedonum Ülseri

İnce ve Kalın Bağırsak Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Malabsorbsiyon Sendromu

Ülseratif Kolit

Karaciğer ve Safra Kesesi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Siroz

Kolesistit

Kolelityazis
 

ÜNİTE VIII- ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI

Endokrin Sistem Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirelik Bakımı

Endokrin Sistem Hastalıklarında Genel Belirtiler

Hipofiz Bezi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Diabetes İnsiputus

Akromegali

Jigantizm (Devlik)

Dwarfizm (Cücelik)

Tiroid Bezi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Hipertiroidi

Hipotiroidi

Kreatenizm

Tiroiditler

Paratiroid Bezi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Hiperparatiroidi

Hipoparatiroidi

 Pankreas Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Pankreatit

 Diabetus Mellitus

Adrenal Bez Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Addison Hastalığı

Cushing Sendromu
 

UNITE IV- ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI

Üriner Sistem Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirelik Bakımı

Üriner Sistem Hastalıklarında Genel Belirtiler

Böbrek Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Böbrek Yetmezlikleri

Akut Böbrek Yetmezliği

Kronik Börek Yetmezliği

Piyelonefrit

Glomerulonefrit

 Nefrotik Sendrom

Böbreğin Anatomik Bozuklukları

Hemodializ ve Peritoneal Diyaliz

Mesane, Üretra Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Sistit

Üretritis
 

ÜNİTE X- SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Sinir Sistemi Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirelik Bakımı

Bilincin Değerlendirilmesi

Sinir Sistemi Hastalıklarında Genel Belirtiler

Bilinçsiz Hasta ve Hemşirelik Bakımı

Santral Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Epilepsi

Parkinson

Migren

Multipl Skleroz (MS)

Alzheimer

Myastania Gravis

Meniere

Merkezi Sinir Sisteminin Enfeksiyon Hastalıkları

 Serebrovasküler Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı

Tromboz

Emboli

Beyin Kanamaları


ÜNİTE XI- KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirelik Bakımı

Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Genel Belirtiler

 Artritler ve Hemşirelik Bakımı

Ostreoartrit (Dejeneratif Artrit )

Romatoid Artrit

Gut Artriti

Artrit Yapan Diğer Hastalıklar

Osteoporozis ve Hemşirelik Bakımı

Osteomalacia ve Hemşirelik Bakımı

Osteomyelitis ve Hemşirelik Bakımı

Kollajen Doku Hastalıkları ( Destek Doku Hastalıkları)

Sistemik Lupus Eritamatozus (SLE)

 Sistemik Skleroz (Skleroderma)

Poliarteritis Nodosa (PAN)

Karpal Tünel Sendromu


ÜNİTE Xll- BAĞIŞIKLIK SİSTEM HASTALIKLAR VE HEMŞIRELİK BAKIMI

Bağışıklık Sistem Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirelik Bakımı

Bağışıklık Sistem Hastalıklarında Genel Belirtiler

Bağışıklık Sistemi ile İlgili Patolojik Durumlar

İmmün Sistem Yetersizlikleri

Gammaglobulinopatiler

Otoimmün Bozukluklar

Alerji ve Hipersensitivite

Alerjilerin Etyoloji ve Oluş Mekanizmaları

Anaflaktik Şok

Alerjik Nezle

 Besin Alerjisi

 Gastrointestinal Alerji

 Atonik Dermatit

 Ürtiker

 İlaç Alerjisi

Serum Hastalığı

Alerji Hastalıklarında Genel Hemşirelik Bakımı


ÜNİTE XIII- CİLT HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Cilt Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirelik Bakımı

Cilt Hastalıklarında Genel Belirtiler

Elemanter Lezyonlar

Primer Lezyonlar

Sekonder Lezyonlar

Benler (Nevus)

Siğil (Verruka)

Egzama (Dermatit)

Sedef Hastalığı (Psöriasis)

Mantar Enfeksiyonları

Erizipel (Yılancık)

Pyoderma (Deri İltihabı)

Zona Zoster (Herpes Zoster)

Cilt Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı


ÜNİTE XIV- ONKOLOJİ HEMŞİRELİGİ VE BAKIMI

Kanserin Etyolojisi

Kanserin Oluşumu ve Yayılımı

Kanser Türleri

Kanserde Belirti ve Bulgular

Kanserde Kullanılan Tanı Yöntemleri

Kanserde Tedavi Yöntemleri ve Hemşirelik Bakımı

Kemoterapi

Kemoterapi Ünitesi

Kemoterapide Kullanılan Malzemelerin Hazırlanması ve İmhasında Hemşirenin Sorumlulukları

Kemoterapinin Yan Etkileri ve Hemşirelik Bakımı

.Radyoterapi

 Radyoterapinin Uygulama Yolları

Radyoterapinin Yan Etkileri ve Hemşirelik Bakımı

İmmünoterapi

Cerrahi Tedavi

Kanserli Hastaya Psikolojik Yaklaşım

Kanserli Hasta ve Ailesinin Eğitimi

Kanserden Korunma ve Erken Tanının Önemi